Folketshusföreningen Skogshyddan

Latest update 5/21/2018
General
Folketshusföreningen Skogshyddan Create contactcard (vcf-file) for Folketshusföreningen Skogshyddan
 
Bodavägen 25
665 93 Kil
Telefon arbete: 0554-202 11
Mobile: 073-0254096
Email: asebrittfalch@hotmail.com
Homepage: http://www.skogshyddan.fhp.nu/page2.htm
Contact
Åse-Britt Falch Create contactcard (vcf-file) for Åse-Britt Falch
Bodavägen 3
665 93 Kil
Telefon hem: 0554-205 15
Telefon arbete:
Mobile: 073-0254096
Email: asebrittfalch@hotmail.com
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Intresseförening,
Summary
Intresseförening 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta Elisabeth Johansson på tel 0554-195 82.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .