Svenska Turistföreningen Värmland

Latest update 1/5/2015
General
Svenska Turistföreningen Värmland Create contactcard (vcf-file) for Svenska Turistföreningen Värmland
Ingrid Eriksson 
Karmgatan 61
653 47 Karlstad
Telefon bostad: 054-566691
Mobile: 070-2743109
Email: ason.eo@bredband.net
Homepage: www.svenskaturistforeningen.se/stfvarmland
Contact
Olle Andersson Create contactcard (vcf-file) for Olle Andersson
Smekullsvägen 8
665 91 Kil
Telefon hem: 0554-701 75
Telefon arbete:
Mobile: 073-0367102
Email: ason.eo@bredband.net
Other information
Founded
1976 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Studiebesök,
Summary
Som stående programpunkter arrangeras studiebesök på kulturinstitutioner, industrier, förvaltningar och andra företag. Studiecirklar genomförs också varje år på varierande teman.
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta Elisabeth Johansson på tel 0554-195 82.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .